Η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου που καταγράφηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη στους κτηματολογικούς πίνακες ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώνονται κατ’ εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων πόλεως δεν πληροφορούνται εγκαίρως τη σχετική διαδικασία εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου με συνέπεια να μην συμμετέχουν σε αυτήν.

Έτσι τα ακίνητά τους καταγράφονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν καλούνται στις σχετικές δίκες απαλλοτριώσεων. Η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου τους προσδιορίζεται ερήμην τους με συνέπεια να υφίστανται σημαντική περιουσιακή ζημία.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει μόλις αντιληφθεί ότι το ακίνητό του έχει ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως να  δηλώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ώστε να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας εγκαίρως και να συμμετέχει στις δίκες απαλλοτρίωσης.

Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα ως προς την ιδιοκτησία ακινήτου που καταγράφηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη:

Ιδιοκτήτης του ακινήτου κατά τον κρίσιμο για την κήρυξη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης χρόνο ήταν ο πατέρας του αιτούντος …., ο οποίος είχε αποκτήσει το ακίνητο με αγορά από τον …., δυνάμει του υπ’ αριθ. … αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου …, νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου …. και το διατήρησε στην κυριότητά του μέχρι και το θάνατό του στις … Στη μερίδα του πατέρα του αιτούντος έχει εγγραφεί και η ως άνω διορθωτική απόφαση του Νομάρχη …, με την οποία διορθώθηκε ως προς το ακίνητο του αιτούντος η αρχική ….. απόφαση του Νομάρχη …, η οποία κύρωσε τη σχετική υπ’ αριθμόν ένα (1) Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «….» του ως άνω Δήμου και εμφάνιζε το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας είχαμε δει περίπτωση απόφασης ορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου .
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το δικηγόρο απαλλοτριώσεων Στέφανο Ασλανίδη .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Απαραίτητη ενέργεια για τη διεκδίκηση αποζημίωσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου καταγεγραμμένου ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”

Ο υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα οδηγός απαλλάσσεται από την ευθύνη του λόγω μέθης εφόσον η οδηγική του ικανότητα δεν μειώθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ.

Απαλλαγή από την ευθύνη λόγω μέθης σημαίνει ότι ο οδηγός δεν υποχρεώνεται να αποζημιώσει την ασφαλιστική του εταιρία για την αποζημίωση που η ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε στους παθόντες από το τροχαίο ατύχημα.

Κρίσιμα στοιχεία για την απαλλαγή του υπαίτιου οδηγού από την ευθύνη του λόγω μέθης έναντι της ασφαλιστικής του εταιρίας είναι αφενός το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε στο αίμα του, αφετέρου η οδηγική του συμπεριφορά κατά το τροχαίο ατύχημα και αμέσως μετά από αυτό.

Ας δούμε το απόσπασμα μιας σχετικής δικαστικής απόφασης που κρίνει ότι ο οδηγός είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα, αλλά στην υπαιτιότητά του αυτή δεν συντέλεσε η κατανάλωση αλκοόλ:

Αποκλειστικά υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος είναι ο πρώτος εναγόμενος, ο οποίος επέδειξε αμελή οδηγική συμπεριφορά, καθόσον, κινούμενος με ταχύτητα αγγίζουσα τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, αρκετά ανώτερη από το επιτρεπόμενο για την περιοχή όριο ταχύτητας των 50 χιλιομέτρων ανά ώρα και ενώ επικρατούσαν αντίξοες συνθήκες (βροχόπτωση με συνέπεια ολισθηρό οδόστρωμα και μειωμένη ορατότητα), εξετράπη της πορείας του και εισήλθε εντελώς αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου εκινείτο το προαναφερόμενο όχημα του ενάγοντα, αιφνιδιάζοντας τον τελευταίο, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, επεχείρησε άμεσα τροχοπέδηση και αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, χωρίς, όμως, ν΄ αποφύγει τη σύγκρουση.

Στην προπεριγραφόμενη αμελή οδηγική συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου δεν συνετέλεσε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το γεγονός ότι, υποβληθέντος του τελευταίου σε αιμοληψία, για ανίχνευση στο αίμα του και προσδιορισμό αλκοόλης, δύο ώρες, περίπου, μετά το προπεριγραφόμενο τροχαίο ατύχημα διαπιστώθηκε στο αίμα του ποσότητα αλκοόλης σε ποσοστό 0,51%, ενώ, κατά την επανεξέταση του ίδιου δείγματος αίματος, που διενεργήθηκε στις …., κατόπιν αίτησης του ιδίου, βρέθηκε ποσότητα αλκοόλης, σε ποσοστό 0,50% του γραμμαρίου ανά λίτρο αίματος, καθόσον αφενός μεν το ποσοστό αυτό βρίσκεται στα όρια του άρθρου 42 του ν. 2696/1999, αφετέρου δε, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το παρόν Δικαστήριο, δεν κρίνεται ότι με τόσο χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα, είναι δυνατόν να επηρεασθεί δραστικά η οδηγική συμπεριφορά ενός νέου (ηλικίας 47 ετών, περίπου, κατά το χρόνο του συμβάντος) και υγιούς ανθρώπου. Δεν τελούσε, συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε αιτιώδη συνάφεια με την επέλευση του τροχαίου ατυχήματος, η ύπαρξη της ανωτέρω ποσότητας οινοπνεύματος στο αίμα του πρώτου εναγομένου.

Υπενθυμίζουμε ότι παλαιότερα είχαμε εξετάσκει και την περίπτωση οδηγού υπό την επίδραση τοξικών ουσιών

Πατήστε το κατωτέρω link, εάν επιθυμειτε να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες του δικηγορικού γραφείου μας που ειδικεύεται στα τροχαία ατυχήματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κατανάλωση αλκοόλ εφόσον δεν επηρεάζει την υπαιτιότητα του οδηγού δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας λόγω μέθης

Ο ιδιοκτήτης παρόδιου ακινήτου απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει το γειτονικό ακίνητο που απαλλοτριώνεται για τη διάνοιξη δημοτικής οδού εφόσον αμφισβητήσει εμπρόθεσμα την ωφέλεια που αποκτά το δικό του ακίνητο από τη διάνοιξη

Η σχετική προθεσμία είναι πολύ μικρή, μόλις δίμηνη. Αρχίζει από την έκδοση της απόφασης για την προσωρινή ή την απευθείας οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου.

Η αίτηση για την αμφισβήτηση του τεκμηρίου ωφέλειας του ιδιοκτήτη του παρόδιου ακινήτου από τη διάνοιξη της δημοτικής οδού μπορεί  να γίνει είτε κατά τη συμμετοχή του στη δίκη για την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου, είτε αυτοτελώς στο εφετείο ανεξαρτήτως της δίκης οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, είτε με ειδική διαδικασία που προβλέπει την υποβολή της αίτησης στον φορέα του έργου.  Εφόσον αποδείξει την έλλειψη ωφέλειας από τη διάνοιξη της δημοτικής οδού για το ακίνητό του, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση που του είχε αρχικώς επιβληθεί να αποζημιώσει το γειτονικό ακίνητο που απαλλοτριώνεται.

Γιατί να υποβάλει όμως ο ιδιοκτήτης την αίτηση στο φορέα του έργου και όχι απευθείας στο εφετείο και να αποφύγει τη σχετική χρονοβόρο διαδικασία; Διότι εάν υποβάλει την αίτηση στο φορέα του έργου, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα εκτιμήσει κατ’ αρχάς την ωφέλεια ή μη του παρόδιου ακινήτου με διοικητική διαδικασία πριν τη δίκη. Έτσι ο ιδιοκτήτης του παρόδιου ακινήτου θα έχει διπλή ευκαιρία να αποδείξει την έλλειψη ωφέλειας για το ακίνητό του από τη διάνοιξη της δημοτικής οδού, αρχικά στη διοικητική διαδικασία και μετά στο εφετείο. Στη δίκη στο εφετείο, ο ιδιοκτήτης, έχοντας λάβει γνώση της κρίσης της επιτροπής, έχει μία δεύτερη ευκαιρία να αναπροσαρμόσει τα αποδεικτικά του μέσα καταλλήλως, την οποία θα στερούνταν αν προσέφευγε απευθείας στο εφετείο.

Ας δούμε όλα τα ανωτέρω μέσα από την τυπική διατύπωση μίας πολύ ενδιαφέρουσας δικαστικής απόφασης:

O φερόμενος ως ωφελούμενος ιδιοκτήτης παρόδιας ιδιοκτησίας που με την πράξη αναλογισμού υποχρεώνεται σε αποζημίωση τρίτων για το αφαιρούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας τους, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσοστό συνεισφοράς τους σε γη, μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ωφέλεια για το ακίνητό του από την εν λόγω απαλλοτρίωση και να ζητήσει να απαλειφθεί η υποχρέωση, που του έχει επιβληθεί με την Πράξη αναλογισμού, χωρίς να εμποδίζεται από τη διάταξη του άρθρου 62 παρ.6 του ν.947/1979, που εξαιρεί από την εφαρμογή των διατάξεων περί τεκμηρίου ωφελείας των άρθρων 1 και 3 του Ν.653/1977, το πεδίο των πολεοδομικών απαλλοτριώσεων που γίνονται με βάση το νόμο αυτόν (Ν.947/1979) και τον μεταγενέστερο τούτου Ν. 1337/1983, αφού η εξαίρεση αυτή αφορά την υποχρεωτική εισφορά σε γη, και όχι την αποζημίωση του ιδιοκτήτη για το απαλλοτριούμενο (ρυμοτομούμενο) τμήμα του ακινήτου του, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το οφειλόμενο ποσοστό συμμετοχής του σε εισφορά γης.

Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 1 έως 3 του ν. 2971/2001 σαφώς προκύπτει ότι το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του ν. 653/1977, είναι μαχητό και κρίνεται μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης εφετείο, μετά από αίτηση, την οποία υποβάλλει ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώματα επί του απαλλοτριουμένου, εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο της ωφέλειας. Το αίτημα αυτό για την αναγνώριση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη οδό, ότι δεν είναι ωφελούμενος από την απαλλοτρίωση και έτσι δεν πρέπει να υποχρεωθεί σε αποζημίωση τρίτων ιδιοκτησιών ή σε αυταποζημίωση, όπως αντιθέτως αναγράφεται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης , κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 και του άρθρου 3 του ν.653/1977, υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης , βραχυχρόνια προθεσμία που δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 25 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., είτε στα πλαίσια της δίκης του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, οπότε το εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει και το αίτημα αυτό κατά την ίδια διαδικασία,  είτε και εκτός του πλαισίου της δίκης καθορισμού της οριστικής αποζημίωσης , με αυτοτελή αίτηση ενώπιον του αρμοδίου για τη δίκη αυτή εφετείου, κατά τη διαγραφόμενη, όμως, στη διάταξη του άρθρου 33 ν. 2971/2001 ειδική διαδικασία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αυτοτελής αίτηση του ενδιαφερομένου πρέπει να υποβληθεί προς το φορέα του έργου για τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα, μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και παραπέμπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας προς εξέταση σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 33 Ν.2971/2001 και προβαίνει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών στη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την ωφέλεια ή μη του ακινήτου λόγω του έργου, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους και συνδέοντάς τους ιδίως με τη δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή τα έργα που περιλαμβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης , τη δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και την κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρτιότητα και οικοδομησιμότητά του (άρθρο 33 παρ.4 του Ν.2971/2001). Ακολούθως, η ίδια αυτή αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη που υποβλήθηκε στο φορέα του έργου, για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση , μαζί με την έκθεση της οικείας τριμελούς επιτροπής, καθώς και όλα τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση , σύμφωνα με την παρ.6 του ίδιου πιο πάνω άρθρου, στο αρμόδιο εφετείο και ο πρόεδρός του ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο σε χρόνο όχι βραχύτερο από τριάντα (30) ημέρες ούτε μακρότερο από σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεση των στοιχείων σ’αυτό, εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των σχετικών με την επίδοση διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ΚΑΑΑ. Σε περίπτωση, όμως, που ο φορέας του έργου αρνείται, για οποιοδήποτε λόγο, τη συγκρότηση της παραπάνω τριμελούς επιτροπής, προκειμένου να τοποθετηθεί στα ζητήματα που ορίζει η παρ.4 του άρθρου 33 του ν. 2974/2001 και περαιτέρω η αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση αθετεί την από την παρ.6 του ίδιου άρθρου υποχρέωσή της για αποστολή της παραπάνω αίτησης στο αρμόδιο εφετείο προς ορισμό δικασίμου, τότε, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης μπορεί την αίτηση του αυτή, την οποία είχε υποβάλει εμπρόθεσμα στο φορέα του έργου, να την υποβάλει ο ίδιος, με σχετική κλήση του, στο αρμόδιο εφετείο, ζητώντας από τον πρόεδρό του τον προσδιορισμό δικασίμου.

Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε δει την ακριβώς αντίθετη περίπτωση της ωφέλειας ακινήτου από διάνοιξη δημοτικής οδού 
Χρειάζεστε δικηγόρο για υπόθεση απαλλοτρίωσης ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διαδικασία αμφισβήτησης τεκμηρίου ωφέλειας για την απαλλαγή του ιδιοκτήτη παρόδιου ακινήτου από την υποχρέωση αποζημίωσης γειτονικού ακινήτου σε διάνοιξη δημοτικής οδού

Υπόχρεοι για την αποζημίωση των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη δημοτικής οδού είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στη διανοιγόμενη δημοτική οδό.

Η υποχρέωση αποζημίωσης των παρόδιων ιδιοκτητών αφορά ζώνη διανοιγόμενης δημοτικής οδού πλάτους 20 μέτρων. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή των διατάξεων περί διάνοιξης εθνικής οδού, δηλαδή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 5 του Ν.653/1977 «Υποχρεώσεις παρόδιων ιδιοκτητών κλπ», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 1349/1983, του άρθρου 62 του ν.947/1979 και του άρθρου 25 παρ.4 του ν. 1418/1977, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Π.Δ. 929/1979.

Για τη διάνοιξη εθνικών οδών εκτός σχεδίου πόλεων πλάτους καταλήψεως μέχρι 30 μέτρων οι παρόδιοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο στην προς διάνοιξη οδό, τεκμαίρεται ότι ωφελούνται από τη διάνοιξη και υποχρεώνονται να αποζημιώσουν ζώνη πλάτους μέχρι 15 μέτρων.

Οι παραπάνω διατάξεις, περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών εκτός σχεδίων πόλεων, εφαρμόζονται και επί επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών για το μέχρι 20 μέτρων πλάτος αυτών (άρθρο 62 παρ.10 του Ν.947/1979), καθώς και για τις απαλλοτριώσεις που γίνονται για τη βελτίωση υφισταμένων οδών, νέες χαράξεις ή τμήματα αυτών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (άρθρο 62 παρ.9 του Ν.947/1979).

Συνεπώς τεκμαιρόμενη ωφέλεια, άρα και υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες αποζημιώσεως των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη οδών, έχουν όχι μόνο οι παρόδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στην εθνική οδό εκτός σχεδίου πόλεως, αλλά και  και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο στη διανοιγόμενη επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή ακόμη και σε υφιστάμενη οδό εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, προς βελτίωση της οποίας πραγματοποιείται νέα χάραξη ή διαπλάτυνση.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση μπορεί να επισπεύδεται από το Δημόσιο, αλλά και από Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθμού, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κλπ», που ακολούθησε τα ν.947/1979 και εκδόθηκε σε εκτέλεση και εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.2 έως 5 του Συντάγματος για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αφαιρούμενο τμήμα ιδιοκτησίας (το ακίνητο που απαλλοτριώνεται) να είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου ποσοστού συνεισφοράς σε γη και η Διοίκηση να μην προτίθεται να παραχωρήσει άλλο ακίνητο ίσης αξίας.

Εφόσον συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, υπόχρεοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.3, 2 παρ.1, 32 έως 35, 37, 42 και 46 έως 48 του από 17.07/16.08.1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» να καταβάλουν την αποζημίωση για το τμήμα του  ακινήτου που απαλλοτριώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του οφειλόμενου ποσοστού εισφοράς σε γη είναι ο Δήμος και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, όπως αναλογίζεται στον καθένα με την πράξη αναλογισμού αποζημίωσης.

Είχαμε δει στο παρελθόν πώς αμφισβητείται  τεκμήριο ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη ακινήτου σε διάνοιξη εθνικής οδού. Στην επόμενη ανάρτησή μας θα δούμε πώς αμφισβητείται και σε διάνοιξη δημοτικής οδού
Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν πρόσωπο σε διανοιγόμενη δημοτική οδό είναι υπόχρεοι αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται

Η δαπάνη για φυσιοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του τραυματία τροχαίου ατυχήματος και όχι στο φυσιοθεραπευτήριο περιλαμβάνεται στην αξίωση αποζημίωσης.

Στα περισσότερα τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό (όπως είναι τα κατάγματα, η ρήξη χιαστών, η ρήξη συνδέσμου, η ρήξη μηνίσκου, η εξάρθρωση ώμου κλπ) αναγκαία για την αποκατάσταση της κινητικής ικανότητας του τραυματία είναι η υποβολή του σε πρόγραμμα με φυσιοθεραπείες.

Η δαπάνη για φυσιοθεραπείες καλύπτεται κατά κανόνα από το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεται το θύμα του τροχαίου ατυχήματος. Ωστόσο εάν το ασφαλιστικό ταμείο για κάποιο λόγο δεν καλύψει τη δαπάνη για φυσιοθεραπείες , ο τραυματίας έχει κάθε δικαίωμα να αναζητήσει τη σχετική δαπάνη στην αποζημίωση που δικαιούται να λάβει από την ασφαλιστική εταιρία εξ αιτίας του τραυματισμού του στο τροχαίο ατύχημα.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που ο τραυματίας δεν θα δικαιούται να λάβει τη δαπάνη φυσιοθεραπειών από  κάποιο ασφαλιστικό ταμείο είναι είτε επειδή είναι ανασφάλιστος, είτε επειδή οι φυσιοθεραπείες πρέπει να γίνουν στο σπίτι του για κάποιο χρονικό διάστημα και το ασφαλιστικό ταμείο δεν προβλέπει τέτοια δαπάνη και δεν καλύπτει τέτοια αιτία.
Όποια και αν είναι η αιτία που το ασφαλιστικό ταμείο αρνείται να καλύψει τη σχετική δαπάνη φυσιοθεραπειών, ο τραυματίας έχει  κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει με την αποζημίωση του κάθε ποσό που κατέβαλε για τις φυσιοθεραπείες.

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας είχαμε δει την  αντίστοιχη αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα μετάβασης του τραυματία στο νοσοκομείο

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση που εξετάζει το δικαίωμα του τραυματία από τροχαίο ατύχημα να αποζημιωθεί για τη δαπάνη που κατέβαλε για φυσιοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του:

Συνεπεία του σοβαρού τραυματισμού του, κυρίως στην περιοχή του δεξιού γόνατος, όπου υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και έξω πλαγίου συνδέσμου, από το τροχαίο ατύχημα ο ενάγων υποβλήθηκε αρχικά σε συντηρητική θεραπεία και ακολούθως σε χειρουργική επέμβαση συνδεσμοπλαστικής. Σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών του ο ενάγων υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα φυσιοθεραπειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινητικών του προβλημάτων. Το πρόγραμμα φυσιοθεραπειών περιελάμβανε Laser, Tens, διαθερμίες και κινησιομαλάξεις και πραγματοποιήθηκε από το φυσιοθεραπευτή Φ.Θ., τόσο στο φυσιοθεραπευτήριό του όσο και στην οικία του ενάγοντος. Το κόστος του ανωτέρω προγράμματος φυσιοθεραπειών στο φυσιοθεραπευτήριο κάλυψε ο ασφαλιστικός φορέας του ενάγοντος στον οποίο ήταν έμμεσα ασφαλισμένος. Το κόστος των είκοσι φυσιοθεραπειών στην οικία του ενάγοντος που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 80 ημερών ανήλθε  στο ποσό των 800 ευρώ (20 συνεδρίες Χ 40 ευρώ / συνεδρία) και δεν καλύφθηκε από τον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα. Συνεπώς, ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει το παραπάνω ποσό από τους εναγόμενους ως δαπάνη φυσιοθεραπειών.

Έχετε  κάποια απορία που θα θέλατε να συζητήσετε με το δικηγορικό γραφείο μας;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εάν το ασφαλιστικό ταμείο δεν καλύπτει φυσιοθεραπείες στο σπίτι, ο τραυματίας δικαιούται από την ασφαλιστική εταιρία τη δαπάνη για φυσιοθεραπείες στο σπίτι ως αποζημίωση από τον τραυματισμό στο τροχαίο ατύχημα

happy-new-year

Το δικηγορικό γραφείο Στέφανου Ασλανίδη εύχεται σε εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα 

Καλή χρονιά με υγεία και κάθε χαρά!

Ευτυχισμένο το 2021!

Με εκτίμηση,

Στέφανος Ασλανίδης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
ΚαλάΧριστούγεννα

ΚαλάΧριστούγεννα
Καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Θερμές ευχές για Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!!! 

Το δικηγορικό γραφείο Στέφανου Ασλανίδη σας εύχεται ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!!!

Ευχόμαστε τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν υγεία και χαρά σε εσάς και τα πιο αγαπημένα σας πρόσωπα και κάθε σας ευχή να πραγματοποιηθεί!

Με εκτίμηση,

Στέφανος Ασλανίδης
Δικηγόρος

Αποζημίωση χειριστή e-shop για διαφυγόντα εισοδήματα

Πόση αποζημίωση δικαιούται για διαφυγόντα εισοδήματα ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και δεν εργάστηκε; 

Πώς θα υπολογιστεί η αξίωση του χειριστή e-shop για τα διαφυγόντα εισοδήματα;

Ο χειριστής e-shop είναι ο υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων μίας επιχείρησης, για την οποία ενδέχεται είτε να εργάζεται ως υπάλληλος, είτε να συνεργάζεται με την επιχείρηση e-shop παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας με σύμβαση ανεξάρτητου εξωτερικού συνεργάτη.

Ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα δεν θα μπορέσει να παράσχει τις υπηρεσίες του για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Εάν ο χειριστής e-shop είναι υπάλληλος της επιχείρησης που έχει  το e-shop , θα αποζημιωθεί για τα απολεσθέντα ημερομίσθια του όπως κάθε υπάλληλος.

Πώς θα αποζημιωθεί όμως ο χειριστής e-shop για την απώλεια των αμοιβών και των εισοδημάτων του, εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης e-shop;

Ας δούμε την απάντηση μέσα από ένα απόσπασμα δικαστικής απόφασης που αντιμετώπισε περίπτωση αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων χειριστή e-shop ανίκανου να εργαστεί λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα:

“O ενάγων είναι χειριστής ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Είχε αναλάβει με την προσκομιζόμενη έγγραφη σύμβαση οργάνωσης και διαχείρισης e-shop που συνήψε με τον έμπορο …. την οργάνωση και διαχείριση για λογαριασμό του τελευταίου του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής του έναντι αμοιβής ποσού 500,00€ μηνιαίως, πλέον Φ.Π.Α., και με οριζόμενη διάρκεια της σύμβασης τους έξι μήνες.

Συνεπεία, όμως, του εν λόγω τραυματισμού του ο ενάγων κατέστη ανίκανος για εργασία για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, με αποτέλεσμα να διακόψει την εργασία του κατά το διάστημα αυτό.

Συνεπώς ο ενάγων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, απώλεσε από την εργασία του το συνολικό ποσό των (500,00 € x 4 μήνες =) 2.000,00 ευρώ, το οποίο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα κέρδιζε από την εργασία του αυτή, εάν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του στο ένδικο ατύχημα.”

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης για τα  διαφυγόντα ημερομίσθια βοηθού εργοδηγού και αποζημίωσης για την απώλεια των μισθών υπαλλήλου εξωτερικών εργασιών .
Χρειάζεστε  τις υπηρεσίες μας για ζήτημα απώλειας εισοδημάτων λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα δικαιούται αποζημίωση εισοδημάτων για τις αμοιβές που έχασε όσο δεν μπορούσε να εργαστεί.

Αναστολή εργασιών υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Την αναστολή εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων  αποφάσισε η Ελληνική Πολιτεία για το χρονικό διάστημα 20/3/2020  – 02/4/2020 .

Η αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων παρατάθηκε ήδη έως τις 10.4.2020 με νεώτερη Κ.Υ.Α.

Η αναστολή εργασιών καταλαμβάνει τα έμμισθα και τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω -Λέρου, τα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης και τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» όλης της Επικράτειας.

Η αναστολή των εργασιών υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων περιλαμβάνει α) τις συναλλαγές και τον έλεγχο αρχείων, β) τις προθεσμίες μεταγραφής, εγγραφής, καταχώρισης αιτήσεων και πράξεων και τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και γ) την παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Η αναστολή των εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων κηρύχθηκε για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με την από 20.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19738 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 936/20.3.2020.

Παραθέτουμε το ακριβές περιεχόμενο της ως άνω Κ.Υ.Α. για την αναστολή εργασιών των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο πρώτο:

 1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:  Αναστέλλονται: α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
 1. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο δεύτερο: Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω – Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν”.

Με τη νεώτερη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22124/1.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1117/1.4.2020, η οποία έχει όμοιο περιεχόμενο, η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε την παράταση της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα  από 3.4.2020 έως και 10.4.2020.

Εφόσον αποφασιστεί περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων μετά τις 10.4.2020, θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη προσθήκη στην παρούσα ανάρτηση.

Θυμίζουμε ότι ήδη, από τις 13.3.2020, έχουν  ανασταλεί οι εργασίες των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Κατά συνέπεια, από 20 Μαρτίου 2020 έως 10 Απριλίου 2020 δεν λειτουργούν τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.

Αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων λόγω κορωνοϊού

Η Ελληνική Πολιτεία ανέστειλε τις εργασίες των δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων αφορά τις εκκρεμείς δίκες και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Ο λόγος που επέβαλε την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα 16.3.2020 έως 27.3.2020 (το οποίο με νεώτερες, διαδοχικές Κ.Υ.Α. που αναφέρουμε στο τέλος του άρθρου παρατάθηκε μέχρι και τις 27.4.2020). Κηρύχτηκε με την από 15.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 864/15.3.2020.

Η ως άνω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινή Υπουργική Απόφαση  αντικατέστησε την από 12.3.2020 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020, που είχε δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 833/12.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία οι εργασίες των δικαστηρίων είχαν ανασταλεί από τις 13.3.2020 με ελαφρώς πιο ελαστικούς όρους.

Με τη δεύτερη από 15.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε και κήρυξε:

«Άρθρο Πρώτο:

 1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
  α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

 1. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
  α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
  β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
  γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
  δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και
  ε) δημοσιεύονται  αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
  3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
  α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
  β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
  γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.3386/2005 (Α΄212),
  δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και
  ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με την χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις.

Άρθρο Δεύτερο

 1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
  α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
  β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
  α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
  β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
  γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και
  δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).

Άρθρο Τρίτο

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.

Άρθρο Τέταρτο

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

Άρθρο Πέμπτο

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).

Άρθρο Έκτο

Από την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833)».

Με τη νεώτερη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1074/27.3.2020 και έχει παρόμοιο περιεχόμενο, η Ελληνική Πολιτεία παρέτεινε την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα 28.3.2020 – 10.4.2020. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αφορά και πάλι τόσο τις εκκρεμείς δίκες όσο και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Στη συνέχεια με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24403/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’/1301/11.4.2020 και έχει παρόμοιο περιεχόμενο με τις προηγούμενες Κ.Υ.Α., η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγεία από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα 10.4.2020 – 27.4.2020. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αφορά και πάλι τόσο τις εκκρεμείς δίκες όσο και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε κάποια απορία για την αναστολή των δικών και των δικαστικών και νόμιμων προθεσμιών λόγω των κορωνοϊού COVID-19 .

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά το χρονικό διάστημα 13.3.2020 – 27.4.2020 δεν διεξάγονται δίκες και δεν «τρέχουν» δικαστικές ή νόμιμες εργασίες λόγω αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων