ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Εργατικές διαφορές, μισθοί, ημερομίσθια και αποζημίωση | Άκυρη απόλυση και επαναπρόσληψη | Διεκδίκηση αποζημίωσης καταγγελίας της σύμβασης/ Οφειλόμενοι μισθοί και ημερομίσθια | Δώρα εορτών| Άδεια αναψυχής | Επιδόματα / Μετάθεση εργαζόμενου | Υπερωρίες | Εργασία την Κυριακή | Απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας | Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας είναι ζητήματα που μας απασχολούν πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια.

Το δικηγορικό μας γραφείο βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε υπόθεση εργατικού δικαίου: Καθυστερούμενες αποδοχές (μισθοί και ημερομίσθια), δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα και αποδοχές άδειας, καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (απόλυση) και αποζημίωση, υπερωρία, υπερεργασία, εργασία τη νύχτα, εργασία την Κυριακή, εργασία σε αργία, επιδόματα, εργατικό ατύχημα.

Μη διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εργασία σας.

Στέφανος Ασλανίδης | Δικηγόρος αποζημιώσεων