Αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής φορτηγού

Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης φορτηγού που υπέστη ολική καταστροφή σε τροχαίο ατύχημα αποζημιώνεται για την αξία του φορτηγού του;

Η αποζημίωση του φορτηγού που καταστράφηκε ολοσχερώς θα προκύψει από την εμπορική αξία του φορτηγού πριν το τροχαίο ατύχημα από την οποία θα αφαιρεθούν τα σώστρα.

Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα δικαστικής απόφασης που αντιμετωπίζει τροχαίο ατύχημα με περίπτωση ολικής καταστροφής  φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης:

Το υπ’ αριθμ. κυκλ. …….. Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ενάγουσας εταιρίας, εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν φορτηγό εργοστασίου κατασκευής Τ….., τύπου Η….., είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις ….., χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της ενάγουσας και είχε διανύσει ….. χλμ. Η αγοραία (εμπορική) αξία αυτού πριν από το τροχαίο ατύχημα ανερχόταν στο ποσό των 13.000€. Η ενάγουσα εταιρία με την αγωγή της αφαιρεί από το ποσό της αιτούμενης αποζημιώσεως το ποσό των 1.000€ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των υπολειμμάτων του φορτηγού αυτοκινήτου της. Επομένως από την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού αυτοκινήτου της η ενάγουσα εταιρία ζημιώθηκε κατά το ποσό των 12.000€ και άρα πρέπει να της επιδικασθεί ισόποση αποζημίωση. Το ποσό αυτό πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα χωρίς να μειωθεί κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος της, καθώς δεν προβλήθηκε σχετική ένσταση από τους εναγομένους.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις μας είδαμε περιπτώσεις αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους και ασύμφορης επισκευής μοτοσικλέτας .

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν σας απασχολεί περίπτωση αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος σας .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση ολικής καταστροφής φορτηγού από τροχαίο ατύχημα η αποζημίωση ορίζεται στην εμπορική αξία του φορτηγού αφαιρουμένων των σώστρων