Αποζημίωση χειριστή e-shop για διαφυγόντα εισοδήματα

Πόση αποζημίωση δικαιούται για διαφυγόντα εισοδήματα ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και δεν εργάστηκε; 

Πώς θα υπολογιστεί η αξίωση του χειριστή e-shop για τα διαφυγόντα εισοδήματα;

Ο χειριστής e-shop είναι ο υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων μίας επιχείρησης, για την οποία ενδέχεται είτε να εργάζεται ως υπάλληλος, είτε να συνεργάζεται με την επιχείρηση e-shop παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας με σύμβαση ανεξάρτητου εξωτερικού συνεργάτη.

Ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα δεν θα μπορέσει να παράσχει τις υπηρεσίες του για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Εάν ο χειριστής e-shop είναι υπάλληλος της επιχείρησης που έχει  το e-shop , θα αποζημιωθεί για τα απολεσθέντα ημερομίσθια του όπως κάθε υπάλληλος.

Πώς θα αποζημιωθεί όμως ο χειριστής e-shop για την απώλεια των αμοιβών και των εισοδημάτων του, εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης e-shop;

Ας δούμε την απάντηση μέσα από ένα απόσπασμα δικαστικής απόφασης που αντιμετώπισε περίπτωση αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων χειριστή e-shop ανίκανου να εργαστεί λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα:

“O ενάγων είναι χειριστής ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Είχε αναλάβει με την προσκομιζόμενη έγγραφη σύμβαση οργάνωσης και διαχείρισης e-shop που συνήψε με τον έμπορο …. την οργάνωση και διαχείριση για λογαριασμό του τελευταίου του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής του έναντι αμοιβής ποσού 500,00€ μηνιαίως, πλέον Φ.Π.Α., και με οριζόμενη διάρκεια της σύμβασης τους έξι μήνες.

Συνεπεία, όμως, του εν λόγω τραυματισμού του ο ενάγων κατέστη ανίκανος για εργασία για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, με αποτέλεσμα να διακόψει την εργασία του κατά το διάστημα αυτό.

Συνεπώς ο ενάγων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, απώλεσε από την εργασία του το συνολικό ποσό των (500,00 € x 4 μήνες =) 2.000,00 ευρώ, το οποίο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα κέρδιζε από την εργασία του αυτή, εάν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του στο ένδικο ατύχημα.”

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης για τα  διαφυγόντα ημερομίσθια βοηθού εργοδηγού και αποζημίωσης για την απώλεια των μισθών υπαλλήλου εξωτερικών εργασιών .
Χρειάζεστε  τις υπηρεσίες μας για ζήτημα απώλειας εισοδημάτων λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα δικαιούται αποζημίωση εισοδημάτων για τις αμοιβές που έχασε όσο δεν μπορούσε να εργαστεί.

Αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδημάτων βοηθού εργοδηγού

Πώς αποζημιώνεται για την απώλεια εισοδημάτων ο βοηθός εργοδηγού που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και ήταν ανίκανος για εργασία για χρονικό διάστημα 4,5 μηνών;

Ως διαφυγόντα κέρδη εννοούμε το συνολικό ποσό των  μισθών που έχασε ο βοηθός εργοδηγού επειδή δεν εργάστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του στο τροχαίο ατύχημα μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του κατά το οποίο ήταν ανίκανος για εργασία. Από αυτό το ποσό όμως θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που ο βοηθός εργοδηγού έλαβε ως επιδότηση λόγω ασθενείας από το Ι.Κ.Α. για την ίδια χρονική περίοδο.

Η ανικανότητα για εργασία αποδεικνύεται από τις αναρρωτικές άδειες που αναγκάστηκε να λάβει ο τραυματίας βοηθός εργοδηγού και από τις αποφάσεις για την επιδότηση λόγω ασθενείας που εξέδωσε το Ι.Κ.Α.  κατά το διάστημα που ο εργοδηγός ήταν ανίκανος για εργασία λόγω του τραυματισμού του.

Ας δούμε το απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση για διαφυγόντα κέρδη του βοηθού εργοδηγού:

Ο ενάγων κατά το χρόνο του επίδικου τροχαίου ατυχήματος εργαζόταν στην εταιρεία με την επωνυμία ………. ως βοηθός εργοδηγού και λάμβανε μηνιαίο μισθό ύψους 1.510,50€. Εξαιτίας του τραυματισμού κατά το τροχαίο ατύχημα κατέστη ανίκανος για εργασία επί 4,5 μήνες. Ακολούθως επέστρεψε στην εργασία του.

Εάν δεν συνέβαινε το επίδικο τροχαίο ατύχημα ο ενάγων προβλέπεται ότι θα εργαζόταν ως βοηθός εργοδηγού σύμφωνα με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 4,5 μηνών κατά ο οποίο είχε καταστεί ανίκανος για εργασία, και θα απεκόμιζε το ποσό των 6.797,25€, εκ του οποίου δικαιούται, κατόπιν αφαίρεσης του επιδόματος λόγω ανικανότητας προς εργασία που έλαβε από το Ι.Κ.Α. το ποσό των 3.356,66€, ως αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα το υπόλοιπο ποσό των 3.440.59€ (6.797,25 – 3.356,66 = 3.440,59).

Με άλλες αναρτήσεις μας έχουμε εξετάσει πώς υπολογίζονται τα διαφυγόντα εισοδήματα στην  αποζημίωση σερβιτόρου που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, υπαλλήλου κούριερ που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και υπαλλήλου εξωτερικών εργασιών που υπέστη αναπηρία από τροχαίο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε όποιο ζήτημα αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη σας απασχολεί.

Απάντηση: Ο βοηθός εργοδηγού δικαιούται ως αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων τους μισθούς που έχασε λόγω του τραυματισμού αφαιρουμένου του ποσού επιδότησης ΙΚΑ