Ποια είναι η ηθική βλάβη λόγω κατάγματος στα πλευρά;

Ποιο είναι το ποσό της ηθικής βλάβης σε περίπτωση τραυματισμού με κάταγμα στα πλευρά από τροχαίο ατύχημα;

Ο τραυματίας δικαιούται αποζημίωση για τη δαπάνη λόγω της βελτιωμένης διατροφής που λάμβανε για την ταχύτερη πώρωση του κατάγματος στα πλευρά;

Στην υπόθεση που θα δούμε το Δικαστήριο επιδικάζει 12.000€ ως αποζημίωση (ορθότερα ως χρηματική ικανοποίηση) για την ηθική βλάβη του παθόντος, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές για την αποκατάσταση του κατάγματος στα πλευρά που υπέστη από το τροχαίο ατύχημα.

Ο τραυματίας λαμβάνει επιπλέον και αποζημίωση 480€ για τη δαπάνη βελτιωμένης διατροφής την οποία αναγκάστηκε να λάβει για την ταχύτερη πώρωση του κατάγματος στα πλευρά.

Το δικαστήριο κρίνει ότι ο τραυματίας φορούσε ζώνη ασφαλείας με το σκεπτικό ότι εάν δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, είτε θα είχε πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητό του, είτε θα είχε υποστεί διαφορετικές σωματικές βλάβες λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης που είχε ως συνέπεια την καταστροφή του αυτοκινήτου του
Ας δούμε τα ζητήματα αυτά μέσα από τη δικαστική απόφαση για την αποζημίωση του τραυματία :

Από το επίδικο τροχαίο ατύχημα ο ενάγων τραυματίσθηκε και μεταφέρθηκε στο ….. νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα πλευρών, κάταγμα 9ης πλευράς και ρήξη διαφραγματοκήλης αριστεράς. Στο ανωτέρω νοσοκομείο παρέμεινε νοσηλευόμενος επί 13 ημέρες, περίπου. Στη συνέχεια παρέμεινε στην οικία του και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε άλλες 11 ημέρες. Στο τελευταίο ως άνω νοσοκομείο υποβλήθηκε σε λαπαροτομία, με ανάταξη των προεξεχόντων σπλάχνων, ενώ τοποθετήθηκε σε αυτόν πλέγμα, για την κάλυψη του ελλείμματος στο διάφραγμα. Κατά την έξοδό του, συστήθηκε από τους θεράποντες ιατρούς η λήψη αναρρωτικής αδείας δύο μηνών.

Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι στην πρόκληση, αλλά και σε κάθε περίπτωση, στην έκταση του τραυματισμού του ενάγοντα συνετέλεσε το γεγονός ότι ο ενάγων δεν φορούσε κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος ζώνη ασφαλείας.

Αντιθέτως, στην προαναφερόμενη έκθεση αυτοψίας βεβαιώνεται ότι τόσο οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα όσο και η συνεπιβάτης του αυτοκινήτου του πρώτου ενάγοντος φορούσαν κατά την οδήγηση ζώνη ασφαλείας.

Είναι δε απολύτως βέβαιο, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ότι λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της μετατροπής σε άμορφη μάζα του αριστερού τμήματος του αυτοκινήτου του ενάγοντος, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, ότι εάν ο ενάγων δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατά το χρόνο του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, θα είχε εκτιναχθεί έξω από το αυτοκίνητό του και δεν θα είχε τραυματισθεί σοβαρά στα προαναφερόμενα σημεία του σώματός του μόνο από τη στρέβλωση των μεταλλικών μερών του αυτοκινήτου του.

Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου δεν αναιρείται από την κατάθεση της μάρτυρα των εναγομένων, αδελφής του πρώτου εναγομένου και συνεπιβαίνουσας στο αυτοκίνητό του κατά το χρόνο του ατυχήματος, η οποία κατέθεσε αυτολεξεί στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου: «Όταν κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, είδαμε τον κ. …… να κάθεται στο κάθισμά του, μιλήσαμε μαζί του, δεν γνωρίζω αν φορούσαν ζώνες».

Περαιτέρω, για την ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του ενάγοντος, λόγω της φύσης του τραυματισμού του, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχετική σύσταση του θεράποντος ιατρού του, σύμφωνα, όμως, με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ο τελευταίος είχε ανάγκη για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από την τελευταία έξοδό του από το νοσοκομείο βελτιωμένης διατροφής, πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά, με συνέπεια να δαπανήσει για το λόγο αυτό και πέραν της συνήθους διατροφής του, το ποσό των 8€ ημερησίως και συνολικά το ποσό των (60 ημέρες Χ 8€ =) 480€ για τη λήψη βελτιωμένης διατροφής.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, λόγω της στεναχώριας την οποία δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε, κυρίως από το σοβαρό τραυματισμό του (κάταγμα στα πλευρά), τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και το χρόνο, κατά τον οποίο παρέμεινε κλινήρης, ανήμπορος να αυτοεξυπηρετηθεί, μη γνωρίζοντας εάν θα επανέλθει στην προ του ατυχήματος κατάσταση της υγείας του, δεδομένης και της ηλικίας του κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος, αλλά και από τη θέα της ολοσχερούς καταστροφής του αυτοκινήτου του.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τη σπουδαιότητα των σωματικών βλαβών του ενάγοντος, το χρόνο διάρκειας της ανικανότητάς του να αυτοεξυπηρετηθεί, το ψυχικό και σωματικό του άλγος και ταλαιπωρία, σε συνδυασμό και με την υλική ζημία που υπέστη, εξ αιτίας της καταστροφής του αυτοκινήτου του, αλλά και το βαθμό και το είδος της υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου, καθώς και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μερών (πλην της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική) κρίνει ως εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του ενάγοντα το ποσό των 12.000€.

Σε άλλες αναρτήσεις μας έχουμε ασχοληθεί ξανά με το ζήτημα της εκτίμησης της αποζημίωσης της ηθικής βλάβης σε τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα και είχαμε δει συγκεκριμένες περιπτώσεις για το ποσό ηθικής βλάβης λόγω αρθροσκόπησης και για το ποσό ηθικής βλάβης λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για να διεκδικήσετε ηθική βλάβη από τροχαίο ατύχημα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση κατάγματος στα πλευρά λόγω τροχαίου ατυχήματος ο τραυματίας έχει αξίωση αποζημίωσης για τη δαπάνη βελτιωμένης διατροφής και για ηθική βλάβη.

Ηθική βλάβη 7.000€ λόγω αρθροσκόπησης

Δικαιούται κάποιο ποσό αποζημίωσης για ηθική βλάβη το θύμα τροχαίου ατυχήματος που θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τριών αρθρώσεων στο μέλλον;

Η απάντηση είναι ναι, δικαιούται. Στην περίπτωση που θα δούμε το δικαστήριο επιδίκασε ποσό 7.000€ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη. Το ποσό των 7.000€ φαντάζει μικρό ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο παθών από το τροχαίο ατύχημα και την ανάγκη να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τριών αρθρώσεων. Πώς εξηγείται αυτό;

Η πτώση των οικονομικών αξιών στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και η επιλογή του παθόντος να μην υποβληθεί άμεσα στην αρθροσκόπηση παρά τις ιατρικές υποδείξεις, αλλά να επιλέξει να υποβληθεί στην αρθροσκόπηση στο μέλλον είναι οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην επιδίκαση  του ποσού αυτού ως ηθική βλάβη, το οποίο πριν από λίγα χρόνια θα χαρακτηριζόταν μικρό.

Κατά κανόνα τα ποσά που επιδικάζονται ως ηθική βλάβη είναι μεγαλύτερα εφόσον ο παθών έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και  η υγεία του έχει αποκατασταθεί.

Ωστόσο είναι δεδομένο πλέον ότι τα ποσά που επιδικάζουν τα δικαστήρια για ηθική βλάβη είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, την οποία έχουν λάβει υπόψη και οι δικαστές.

Ας δούμε το σύντομο απόσπασμα για την επιδίκαση του ποσού των 7.000€ λόγω ηθικής βλάβης της σχετικής δικαστικής απόφασης:

Ο ενάγων είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε αρθροσκοπικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των παθήσεων των ανωτέρω τριών αρθρώσεων που του κατέλειπε ο ανωτέρω τραυματισμός του από το τροχαίο ατύχημα, στις οποίες θα υποβληθεί στο άμεσο μέλλον. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, τον τραυματισμό που υπέστη ο ενάγων, την ηλικία του κατά την ημέρα του ατυχήματος και την έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπό του για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος, κρίνει ότι αυτός υπέστη ηθική βλάβη συνεπεία της σφοδρότητας της σύγκρουσης, καθώς και της ψυχικής και σωματικής ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε, προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν το ποσό των 7.000 ευρώ, το οποίο – μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων – κρίνεται εύλογο.

Σε άλλα άρθρα μας είχαμε δει περιπτώσεις ηθικής βλάβης λόγω ρήξης συνδέσμου γόνατος και ηθικής βλάβης λόγω κατάγματος στα πλευρά

Στο σύνδεσμο  που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου Ασλανίδη Στέφανου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα έλαβε αποζημίωση ποσού 7.000€ λόγω ηθικής βλάβης για την υποβολή του σε αρθροσκόπηση στο μέλλον.

Ηθική βλάβη λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας

Δικαιούται κάποιο ποσό ηθικής βλάβης ως αποζημίωση ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας λόγω της ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;

Στη δικαστική απόφαση που θα δούμε το δικαστήριο έκρινε ότι ο ενάγων έχει αυτοτελή, ξεχωριστή αξίωση να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση (όπως είναι το νομικά ορθό και όχι “αποζημίωση“) για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της καταστροφής της μοτοσικλέτας του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα, η οποία είναι διαφορετική και παράλληλη με την αξίωσή του για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Έτσι, το Δικαστήριο επιδικάζει ξεχωριστό ποσό 300€ ως ηθική βλάβη εξ αιτίας της καταστροφής της μοτοσικλέτας του.

Παράλληλα το δικαστήριο επιδικάζει στον ίδιο διάδικο το σαφώς υψηλότερο ποσό των 2.000€ ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης που ο ίδιος υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ας δούμε το μικρό αυτό απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση με τα επιδικασθέντα ποσά ηθικής βλάβης:

Ο ενάγων εξαιτίας του ψυχικού και σωματικού πόνου που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε συνεπεία του τραυματισμού του, αλλά και της ταραχής και της στενοχώριας του εξαιτίας της ολικής καταστροφής  της μοτοσικλέτας του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη ηθική βλάβη και ως εκ τούτου δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης (δηλαδή αποζημίωσης ).Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα, το βαθμό του πταίσματος ( υπαιτιότητας) του εναγομένου οδηγού και του συντρέχοντος πταίσματος του ιδίου ενάγοντος (συνυπαιτιότητα), το είδος των σωματικών κακώσεων που υπέστη και των συνεπειών του στην υγεία του (σωματική και ψυχική), την ψυχική και τη σωματική ταλαιπωρία που υπέστη λόγω της ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας του, η οποία πριν από το ατύχημα βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών, με εξαίρεση αυτή της δεύτερης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση)για την ηθική βλάβη, που υπέστη το εύλογο ποσό των 2.300 ευρώ (2.000 και 300 ευρώ αντίστοιχα για κάθε αιτία).

Σε άλλες αναρτήσεις μας είχαμε δει ζητήματα αποζημιώσεως για ηθική βλάβη ποσού 7.000€ λόγω αρθροσκόπησης και για ηθική βλάβη λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα
Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο ζήτημα αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα που σας απασχολεί;

Απάντηση: Ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας που καταστράφηκε ολοσχερώς σε τροχαίο ατύχημα  δικαιούται ξεχωριστές αξιώσεις αποζημίωσης ηθικής βλάβης για την καταστροφή της μοτοσικλέτας και για τον τραυματισμό